สมัครออนไลน์ได้ที่นี่    

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร  สถานะ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้ 31 ม.ค. 67

ปิดรับสมัคร

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ประกาศรับสมัครจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  คณะบริหารธุรกิจ
บัดนี้ 31 ม.ค. 67

ปิดรับสมัคร

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ในสาขาดังต่อไปนี้
Financial Engineering, Mathematical Finance, Financial Modeling, Quantitative Finance, Financial Data Analytics, Financial Technology

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา