สมัครออนไลน์ได้ที่นี่    

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร  สถานะ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้ 31 ม.ค. 67

เปิดรับสมัคร

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ประกาศรับสมัครจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  คณะบริหารธุรกิจ
บัดนี้ 31 ม.ค. 67

เปิดรับสมัคร

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ในสาขาดังต่อไปนี้
Financial Engineering, Mathematical Finance, Financial Modeling, Quantitative Finance, Financial Data Analytics, Financial Technology

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
บัดนี้ 31 ธ.ค. 66

เปิดรับสมัคร

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารองค์การ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์การสื่อสาร  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บัดนี้ 29 ธ.ค.  66 

เปิดรับสมัคร

ขยายเวลา ! รับสมัคร พนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity Risk Management มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ

มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความสำคัญในบทบาทการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและด้าน Security Audit หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เช่น CISSP, CRISC หรือ CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์การสอนหรือการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยสารสนเทศหรือการจัดการความเสี่ยง

มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในการประเมินและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ

คณะสถิติประยุกต์  

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา