การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

Q :

สามารถดูตำแหน่งงานว่างได้จากที่ไหน

A : 

http://www.personnel.nida.ac.th/  หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุน

 

 

Q :

ประกาศผลการสอบแข่งขันสามารถดูได้จากที่ไหน

 A : 

http://www.personnel.nida.ac.th/  หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน”               

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR