สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
 บัดนี้  31 ส.ค. 62  

อาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแแวดล้อม 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Sociology Political Science Public Administration  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา