สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด

บัดนี้

30 ก.ย. 64

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ 
พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกสาขาการตลาด จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
(สถาบันได้รับการรับรอง AACSB ก่อนที่
ผู้สมัครจะสำเร็จการศึกษา)
 คณะบริหารธุรกิจ

บัดนี้

31 ก.ค. 64

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บัดนี้

30 มิ.ย. 64

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ 
พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกทางด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่มีสาขาเกี่ยวข้องกับงานด้าน Digital HROD/ HR, Data Analytics, Data Visualization หรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา